Object structure
Title:

Innowacje w usługach - specyfika i ochrona własności intelektualnej twórcy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Innovation in Services - the Specificity and Intellectual Property Protection

Creator:

Poznańska, Krystyna

Subject and Keywords:

źródła przewagi konkurencyjnej ; innowacje w usługach ; ochrona własności intelektualnej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 348-359

Abstrakt:

W artykule przedstawiono specyfikę innowacji w usługach. Stwierdzono, że w warunkach gospodarki opartej na wiedzy konwergencja sektora produkcyjnego i usługowego zmienia podejście do innowacyjności. Innowacyjność przedsiębiorstw produkcyjnych jest uzależniona nie tylko od innowacji technologicznych, ale też od innowacji wprowadzonych w innych dziedzinach, a szczególnie w obszarach usługowych. Zasadniczą uwagę w artykule poświęcono problemom ochrony własności intelektualnej. Przedstawiono różne podejścia do ochrony w wybranych krajach europejskich.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: