Object structure
Title:

Strategia finansowa przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financial Management of Enterprises during Economic Crisis

Creator:

Pomykalski, Przemysław

Subject and Keywords:

strategia finansowa ; kryzys gospodarczy ; zarządzanie ; finanse przedsiębiorstw ; analiza finansowa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 334-340

Abstrakt:

Autor przedstawia działania finansowe przedsiębiorstw w okresie kryzysu. Analizie poddano dane pochodzące z badań ankietowych NBP przeprowadzonych na grupie 850 przedsiębiorstw polskich oraz wyniki finansowe wybranej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem referatu jest określenie i zobrazowanie działań finansowych, które powinny zostać podjęte przez zarządzających przedsiębiorstwem w okresie poprzedzającym oraz w czasie trwania kryzysu gospodarczego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: