Object structure
Title:

Benchmarking strategiczny w kontekście budowania strategii naśladownictwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Strategic Benchmarking in the Context of Creating Imitation Strategy

Creator:

Niemczyk, Jerzy ; Pruszyński, Michał

Subject and Keywords:

benchmarking ; strategiczny benchmarking ; strategia ; naśladownictwo ; imitacja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 279-286

Abstrakt:

Celem artykułu jest krytyczne przyjrzenie się benchmarkingowi strategicznemu z perspektyw różnych szkół w kontekście formułowania skutecznych strategii naśladownictwa. W artykule analizowane są wybrane ujęcia benchmarkingu strategicznego, wskazywane są słabości i mocne strony różnych definicji takiego benchmarkingu z perspektywy budowy skutecznych strategii naśladownictwa.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: