Object structure
Title:

Między Scyllą agresji i Charybdą obrony : wrogie przejęcia jako sytuacje kryzysowe

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Between the Scylla of Aggression and the Charybdis of Defense : Hostile Takeovers as Crisis Situations

Creator:

Nogalski, Bogdan ; Szymański, Marek

Subject and Keywords:

agresja ; obrona ; wrogie przejęcie ; akcjonariusze ; interesariusze

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 287-297

Abstrakt:

Praktyczne podejście do dopuszczalności obrony przed wrogim przejęciem powinno uwzględniać ocenę poszczególnych działań, ich motywów i sytuacji, w jakiej zostały podjęte. Wydaje się, że twarde reguły określające ogólne zasady działania kierownictwa w sytuacji zagrożenia wrogim przejęciem byłyby niepożądane. Nawet ustalenie precyzyjnych parametrów zachowań kierownictwa spółki przejmowanej w określonej sytuacji może rodzić poważne wątpliwości.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: