Object structure
Title:

Analiza parametrów czasowo-przestrzennych chodu u słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Group publication title:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona

Title in english:

The analysis of temporal and spatial parameters of gait in students of the University of the Third Age

Creator:

Wierzbicka, Monika

Contributor:

Kowal-Orczykowska, Anna. Redakcja

Subject and Keywords:

chód ; starzenie się organizmu ; akcelerometr ; analiza chodu ; walk ; accelerometer ; gait analysis ; aging of the body

Description:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona, nr 45(4)/2022, s. 59-71

Abstrakt:

Proces fizjologiczny, jakim jest starzenie się organizmu, rozpoczyna się stosunkowo wcześnie. Pierwsze zmiany w organizmie zachodzą już po 30 roku życia. Wizerunek osoby starszej w społeczeństwie charakteryzuje się nadmiarem wolnego czasu i niedołężnością. Jednak ten stereotyp jest coraz częściej obalany przez seniorów, którzy nadmiar wolnego czasu spędzają aktywnie. Osoby starsze mają do wyboru coraz więcej możliwości czynnego zagospodarowania czasu. Naprzeciw wychodzą im różne stowarzyszenia, organizacje oraz fundacje. Jednym z najbardziej znanych wariantów są uniwersytety trzeciego wieku zrzeszające seniorów, którzy chcą okres swojej starości spędzić aktywnie na rozwijaniu własnych zainteresowań oraz poszerzaniu swojej wiedzy. Badanie przeprowadzone wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy miało na celu analizę parametrów czasowo-przestrzennych chodu. Wprowadzenie do analizy chodu stanowił kwestionariusz osobowy, który poruszał kwestie aktywności zawodowej, ruchowej oraz przebyte urazy, operacje, a także występowanie dolegliwości bólowych podczas chodu wraz z ich ewentualną lokalizacją. Do badania wykorzystano protokół badawczy walk w akcelerometrze pomiarowym G-Sensor. Akcelerometr pomiarowy odnotował wartości parametrów czasowo-przestrzennych, takich jak długość kroku, szybkość chodu, kadencja, oraz analizował poszczególne fazy chodu. Otrzymane wyniki wykluczyły postawioną hipotezę, która przyjmowała wiek jako czynnik występowania zaburzeń parametrów czasowo-przestrzennych chodu u osób starszych. Analiza otrzymanych wartości udowodniła występujący w piśmiennictwie pozytywny wpływ aktywności fizycznej na układ ruchu osób w starszym wieku. Wśród badanych słuchaczy nie odnotowano patologicznych zaburzeń chodu pomimo ich wieku. Wydłużenie kroku, któreodnotowano u większości badanych, wiązało się z wydłużeniem fazy podporu oraz niższą wartością kadencji i skutkowało zwiększeniem wydajności lokomocji. Aktywny tryb życia badanych znalazł swoje odzwierciedlenie w badaniu chodu, a późniejsza analiza otrzymanych wyników potwierdziła, że aktywność fizyczna u słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku wpływa pozytywnie na proces starzenia i utrzymuje układ ruchu w dobrej kondycji.

Publisher:

Wydawnictwo Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Place of publication:

Legnica

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.5604/01.3001.0016.3347

Language:

pol

Relation:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona ; Zeszyty Naukowe Collegium Witelona, nr 45(4)/2022 ; Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

×

Citation

Citation style: