Object structure
Title:

Internet jako źródło zagrożenia propagowania spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież

Group publication title:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona

Title in english:

The Internet as a source of threat propagating alcohol consumption by children and adolescents

Creator:

Olszewska, Marta

Contributor:

Kowal-Orczykowska, Anna. Redakcja

Subject and Keywords:

Internet ; zagrożenia ; alkohol ; spożywanie alkoholu przez dzieci ; marketing ; uzależnienie ; alcohol ; alcohol consumption by children ; addiction ; dangers

Description:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona, nr 45(4)/2022, s. 39-57

Abstrakt:

Celem pracy jest zwrócenie uwagi na problem spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież. W obecnych czasach alkohol propagowany jest intensywnie w Internecie nie tylko przez specjalistów od marketingu, ale również przez samą młodzież. Na portalach internetowych i społecznościowych codziennie łamane jest prawo, a reklamy i treści 18+ związane ze spożywaniem alkoholu atakują w każdy możliwy sposób dzieci i młodzież. Jak wynika ze statystyk, obniża się wiek inicjacji alkoholowej, a jednorazowe epizody libacji alkoholowych są coraz częstsze. Dodatkowo w przestrzeni internetowej króluje zjawisko tzw. patostreamu, które polega na rejestrowaniu zachowań uznanych za dewiacyjne i publikowaniu ich w sieci, często na żywo. Niesie to coraz poważniejsze konsekwencje dla zdrowia fizycznego oraz psychicznego dziecka.

Publisher:

Wydawnictwo Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Place of publication:

Legnica

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.5604/01.3001.0016.3346

Language:

pol

Relation:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona ; Zeszyty Naukowe Collegium Witelona, nr 45(4)/2022 ; Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

×

Citation

Citation style: