Object structure
Title:

Socjalizacja, relacje i kształtowanie postaw jednostki w ujęciu hodowli gołębi

Group publication title:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona

Title in english:

Socialization, relations and shaping the attitudes of an individual in terms of pigeon breeding

Creator:

Walkowiak, Piotr

Contributor:

Kowal-Orczykowska, Anna. Redakcja

Subject and Keywords:

socjologia ; socjalizacja ; gołębie ; relacje społeczne ; czas wolny ; funkcjonowanie ; sociology ; people ; socialization ; pigeons ; social relations ; free time ; functioning

Description:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona, nr 45(4)/2022, s. 23-37

Abstrakt:

Artykuł podejmuje temat hodowców i wprowadzania jednostek w szeregi społeczeństwa przy udziale socjalizacji oraz kształtowania odpowiednich postaw warunkujących właściwe funkcjonowanie w przestrzeni międzyludzkiej w ujęciu hodowli gołębi. Tekst również ma na celu przedstawienie roli współpracy ludzi ze zwierzętami, poszerzeniu świadomości na temat dostrzegania nieocenionych zasobów w postaci gołębi i ich hodowców jako moralnych przewodników. Praca ukazuje włączenie zwierząt i przebywanie w ich towarzystwie jako jeden z możliwych wariantów rozwoju ludzi w sferze psychologicznej, biologicznej oraz społecznej. W toku obserwacji i nawiązywania relacji z gołębiami rozwija się rozumienie działań podejmowanych względem siebie oraz innych jednostek, a przy tym kształtowanie określonych postaw. W artykule zaprezentowane zostały wypowiedzi poszczególnych hodowców gołębi pocztowych oraz ozdobnych.

Publisher:

Wydawnictwo Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Place of publication:

Legnica

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.5604/01.3001.0016.3389

Language:

pol

Relation:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona ; Zeszyty Naukowe Collegium Witelona, nr 45(4)/2022 ; Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

×

Citation

Citation style: