Object structure
Title:

Skutki polityki gospodarczej prowadzonej w ramach polityki antykryzysowej w Europie i USA

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Economic Crisis and the Consequences of the "Economic Recovery Policies " Operating in Europe and the USA

Creator:

Nagaj, Rafał

Subject and Keywords:

kryzys gospodarczy ; polityka gospodarcza ; dług publiczny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 478-495

Abstrakt:

Kryzys w sektorze bankowym w Stanach Zjednoczonych spowodował ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny, który pierwszy raz w historii objął swym zasięgiem wszystkie kontynenty i spowodowany został problemami na rynku kredytów hipotecznych. Niemal wszystkie kraje zanotowały spadek produkcji i popytu oraz wzrost bezrobocia. Rządy i instytucje międzynarodowe nie mogły pozostać bezczynne i rozpoczęły interwencję na niespotykaną dotąd skalę. Skutki tej interwencji były jednak różne i różna była skala działań podejmowanych przez władze poszczególnych państw. Te kraje, które zdecydowały się na bardzo silną interwencję państwową, borykają się teraz z problemami budżetowymi, które mogą zachwiać przyszłym rozwojem gospodarczym i jednocześnie podważają skuteczność takiej pomocy publicznej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: