Object structure
Title:

Współzależności międzygałęziowe w agrobiznesie w krajach Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Input-Output Analysis in Agrobusiness in the EU Countries

Creator:

Mrówczyńska-Kamińska, Aldona

Subject and Keywords:

agrobiznes ; przepływy międzygałęziowe ; zaopatrzenie materiałowe ; struktura wewnętrzna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 459-477

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie współzależności międzygałęziowych w agrobiznesie w krajach Unii Europejskiej. W krajach o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego w zaopatrzeniu materiałowym rolnictwa i przemysłu spożywczego duże znaczenie odgrywa sektor wytwarzający środki produkcji i usługi (sfera I). Obrót wewnętrzny, głównie w rolnictwie, jest na niskim poziomie. Z kolei w krajach biedniejszych w zaopatrzeniu materiałowym rolnictwa dominujące znaczenie odgrywa produkcja surowców wewnątrz tego sektora (obrót wewnętrzny), natomiast znaczenie sfery I jest na niskim poziomie. Struktura agrobiznesu w krajach o niższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego znajduje się we wczesnym stadium przeobrażeń w kierunku nowoczesności. W przepływach międzygałęziowych przede wszystkim musi wzrosnąć rola sfery I, w tym głównie sektora usługowego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pool

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: