Object structure
Title:

Determinanty wyniku finansowego zakładów ubezpieczeń

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Determinants of the Financial Result of Insurance

Creator:

Lament, Marzanna

Subject and Keywords:

ubezpieczenia ; finanse ubezpieczeń gospodarczych ; rachunkowość ubezpieczeniowa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 352-363

Abstrakt:

Wynik finansowy zakładów ubezpieczeń posiada odmienne od pozostałych podmiotów zasady jego tworzenia i podziału, co nie oznacza, że nie odnosi się do podstawowych zasad rachunkowości, przewidzianych w ustawie. Odmienność ta dotyczy: • osobnego ujmowania wyniku finansowego zakładów ubezpieczeń funkcjonujących w dziale I i II, • prezentacji wyniku finansowego w dwóch sprawozdaniach finansowych. Głównymi czynnikami determinującymi wynik finansowy są przychody, koszty, a także w końcowym etapie polityka jego podziału. Celem opracowania jest wskazanie czynników determinujących wynik finansowy zakładów ubezpieczeń, a w szczególności przychodów i kosztów, oraz przedstawienie polityki jego podziału na przykładzie zakładów ubezpieczeń funkcjonujących w latach 2005-2008.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: