Object structure
Title:

Identyfikacja głównych komponentów flexicurity na polskim rynku pracy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Identification of Flexicurity Main Components in the Polish Labour Market

Creator:

Kacprzak, Tomasz

Subject and Keywords:

flexicurity ; elastyczność ; bezpieczeństwo

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 259-283

Abstrakt:

Opracowanie ma na celu przeanalizowanie dwóch głównych komponentów flexicurity, czyli elastyczności i bezpieczeństwa, na polskim rynku pracy oraz porównanie ich do wskaźników notowanych w krajach rozwiniętych. W części dotyczącej elastyczności rynku pracy poruszono takie kwestie, jak czas pracy, praca w niepełnym wymiarze oraz samozatrudnienie. Podjęto też próbę wskazania postaw pracowników i pracodawców wobec tematu elastyczności rynku pracy. W części dotyczącej bezpieczeństwa na rynku pracy wskazano pojęcia, które się nań składają, oraz dokonano analiz dotyczących bezpieczeństwa dochodu, prawnej ochrony rynku pracy oraz łączenia obowiązków rodzinnych i zawodowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: