Object structure
Title:

Efektywność wybranych procedur administracyjnych w powiatach dolnośląskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Effectiveness of Selected Administration Procedures in Lower Silesia Districts

Creator:

Kachniarz, Marian

Subject and Keywords:

efektywność ; administracja ; samorząd ; powiat

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 244-258

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki badań skuteczności i efektywności usług administracyjnych świadczonych przez dolnośląskie powiaty. Metodologię badań oparto na systemie wskaźników jednostkowych pokazujących relacje między nakładami finansowymi oraz efektami rzeczowymi. Wyniki pokazują bardzo duże zróżnicowanie w efektywności poszczególnych powiatów. Analizy nie potwierdzają związku efektywności z efektem skali, wielkością dochodów czy stopniem modernizacji zasobów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: