Object structure
Title:

Polityka wspierania innowacyjności przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Policy to Promote Innovativeness of Enterprises

Creator:

Juchniewicz, Małgorzata

Subject and Keywords:

innowacyjność ; polityka innowacyjna ; instytucje wsparcia ; instrumenty wsparcia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 236-243

Abstrakt:

Polityka innowacyjna prowadzona jest przez wiele instytucji wykorzystujących znaczną liczbę instrumentów wspierających procesy innowacyjne przedsiębiorstw. Nie są one jednak powszechnie znane przedsiębiorcom. Niekorzystnym zjawiskiem jest także częste nakładanie się kompetencji i zakresu realizowanych przez nie projektów ukierunkowanych na zwiększanie innowacyjności. Tworzenie kolejnych instytucji i instrumentów nie wydaje się zatem celowe. Większą uwagę należałoby zwrócić na koordynację ich działań oraz na bardziej skuteczny przekaz informacji o oferowanych formach pomocy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: