Object structure
Title:

Kształcenie ustawiczne w Polsce na tle krajów członkowskich UE : analiza porównawcza

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Life-long Education in Poland Against the Background of the EU Members States : Comparative Analysis

Creator:

Dziembała, Małgorzata

Subject and Keywords:

kształcenie ustawiczne ; strategia lizbońska ; edukacja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 163-180

Abstrakt:

W Strategii Lizbońskiej podkreślono znaczenie kształcenia ustawicznego w budowaniu nowoczesnej gospodarki europejskiej. Ten kierunek działań znalazł swoje odzwierciedlenie w zapisach dokumentów programowych UE i tych opracowanych w Polsce. W artykule wskazano na najważniejsze kierunki działań podejmowanych na rzecz rozwijania kształcenia ustawicznego w UE i w Polsce. Na podstawie wybranych wskaźników omówiono uczestnictwo osób dorosłych w wieku 25-64 lata w kształceniu i szkoleniach w Polsce i na tle innych krajów członkowskich UE. Należy zintensyfikować działania w kierunku rozwijania edukacji dorosłych w Polsce, kierując na ten cel odpowiednie środki finansowe, w tym pochodzące z funduszy strukturalnych UE.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: