Object structure
Title:

Uwarunkowania organizacyjne i rynkowe rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstw w województwie lubelskim

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Organisation and Market Conditions of Enterprise Innovation Development in the Lubelskie Region

Creator:

Dolińska, Małgorzata

Subject and Keywords:

rynek innowacji ; rozwój przedsiębiorstwa ; sieci

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 148-162

Abstrakt:

W opracowaniu określono istotę innowacji i innowacyjności organizacji, a także uwarunkowania organizacyjne i rynkowe rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstwa. Przedstawiono możliwości udziału przedsiębiorstwa w procesie innowacji realizowanym w sieci. Przeprowadzono analizę wyników badań ankietowych na temat uwarunkowań organizacyjnych, rynkowych i marketingowych rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstw w województwie lubelskim.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: