Object structure
Title:

Wieloaspektowość racjonalności decyzji w gospodarowaniu zasobami środowiska naturalnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Decision Rationality in Natural Resources Management : Various Aspects

Creator:

Dembińska, Izabela

Subject and Keywords:

zasoby środowiska ; zrównoważony rozwój ; racjonalność

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 129-147

Abstrakt:

Artykuł podejmuje problematykę racjonalności decyzji w gospodarowaniu zasobami środowiska naturalnego. Pokazuje, że należy wziąć pod uwagę wiele aspektów, w tym m.in. odnawialność i nieodnawialność zasobów środowiska, bezproduktywne ich wykorzystywanie, jak też komplementarne i substytucyjne relacje między elementami środowiska. Problem jest złożony, stąd autorka ma świadomość, że opracowanie jest jedynie częścią szerszej dyskusji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: