Object structure
Title:

Nowy wymiar strategii zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej a "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe"

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

A New Dimension of Sustainable Development Strategy of the European Union and "The Development Challenges for Poland in 2030"

Creator:

Czech, Katarzyna

Subject and Keywords:

rozwój zrównoważony ; strategia ; Unia Europejska

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 117-128

Abstrakt:

Jednym z priorytetów nowej strategii "Europa 2020" jest zrównoważony rozwój, związany ze wspieraniem gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. Ma być on realizowany wraz z priorytetami dotyczącymi rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacji oraz wspieraniem gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. Raport "Polska 2030" podejmuje próbę wyznaczenia długookresowej, strategicznej orientacji dla naszego kraju. Realizacja wyzwań rozwojowych sformułowanych w dokumencie "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe" powinna przyczynić się do znaczącej poprawy pozycji Polski, jako podmiotu realizującego strategię zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, zawartą w dokumencie "Europa 2020".

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: