Object structure
Title:

Wybrane zagadnienia ubezpieczeń w działalności przedsiębiorstw sektora MSP

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Chosen Issues of Insurance with the Activity of Companies of the Small and Medium-Sized Business Sector

Creator:

Chądrzyński, Mariusz

Subject and Keywords:

małe i średnie przedsiębiorstwa ; ubezpieczenia ; ubezpieczenia w działalności gospodarczej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111, s. 93-101

Abstrakt:

W opracowaniu omówiono wybrane zagadnienia dotyczące ubezpieczeń w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. W szczególności skupiono się na zmianach w formach i rodzajach ubezpieczeń zawieranych przez przedsiębiorstwa sektora MSP. Przedstawiono również zagadnienia związane ze specjalistycznymi usługami ubezpieczeniowymi oferowanymi tego rodzaju przedsiębiorstwom. Przedstawiono też rolę i znaczenie, jakie odgrywa segment małych i średnich przedsiębiorstw dla firm ubezpieczeniowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 111 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: