Object structure
Title:

Rachunek kosztów w analizie łańcucha wartości

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Accounting in Value Chain Analysis

Creator:

Szydełko, Łukasz

Subject and Keywords:

łańcuch wartości ; analiza łańcucha wartości ; rachunek kosztów łańcucha wartości

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 512-520

Abstrakt:

Propozycja M. Portera w zakresie łańcucha wartości została zaadaptowana przez wiele przedsiębiorstw. Zarządzanie przy wykorzystaniu działań podstawowych i pomocniczych stało się fundamentem organizacji, które poddane są nieustannej konkurencji i dynamicznym zmianom na rynku, ale chcą realizować własną strategię działania. Podejmowanie decyzji menedżerskich w takich firmach powinno być powiązane z wiarygodną analizą łańcucha wartości , w której kluczowe miejsce zajmuje ocena rachunku kosztów. W artykule główny nacisk został położony na określenie celów i zadań rachunku kosztów łańcucha wartości. Przeprowadzono również jego klasyfikację, wyodrębniając systematyczny i decyzyjny rachunek kosztów łańcucha wartości.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: