Object structure
Title:

Postrzeganie miejsca controllera na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Perception of the Place of a Controller on the Example of a Selected Enterprise

Creator:

Stronczek, Anna

Subject and Keywords:

controller ; rola controllera ; zadania controllera

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 485-492

Abstrakt:

Controlling w przedsiębiorstwie nie mógłby być realizowany bez controllerów. Oczekiwań i wymagań w stosunku do nich jest bardzo wiele. Aby im sprostać, potrzeba wielu umiejętności i gruntownego wykształcenia. Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o zakres działań controllera i umiejętności, których posiadanie jest przez niego niezbędne.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: