Object structure
Title:

Rachunek kosztów pośrednich w instytutach badawczych i jego doskonalenie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Indirect Cost Accounting and Its Improvement at R&D Units

Creator:

Nóżka, Agnieszka

Subject and Keywords:

rachunek kosztów ; koszty pośrednie ; jednostki badawczo-rozwojowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 435-442

Abstrakt:

Artykuł poświęcony jest teoretycznym i praktycznym aspektom rachunku kosztów pośrednich. Obszar ten jest trudnym, a zarazem ważnym zagadnieniem rachunku kosztów, warunkującym w dużym stopniu jakość otrzymywanej informacji o kosztach. Zaprezentowane w artykule wnioski z przeprowadzonych badań empirycznych w wybranych instytutach badawczych województwa lubelskiego posłużyły do wskazania kierunków udoskonaleń w analizowanym obszarze. Są one niezbędne dla poprawy funkcji informacyjnej rachunku kosztów ze względu na rosnące znaczenie kosztów pośrednich w strukturze kosztów JBR.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: