Object structure
Title:

Budżetowanie jako narzędzie zarządzania spółdzielnią mieszkaniową

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Budget as an Instrument of the Housing Co-operative Management

Creator:

Kołtun, Ewelina

Subject and Keywords:

budżet ; koszty ; przychody ; spółdzielnia mieszkaniowa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 202-210

Abstrakt:

Budżetowanie to jeden z elementów zarządzania każdym przedsiębiorstwem, w tym także spółdzielnią mieszkaniową. Pozwala ono przełożyć cele na konieczne do zrealizowania przychody, koszty, wpływy i wydatki związane z ich realizacją. Jest więc planem działania przedstawionym w formie liczbowej. Jego zastosowanie zmusza do optymalnego wykorzystania zasobów rzeczowych i kapitałowych, które w spółdzielni są ograniczone. Pozwala więc na lepsze wykorzystanie na przykład sprzętu i narzędzi w gospodarowaniu nieruchomościami. Doprowadza do oszczędności, co w obecnej sytuacji spółdzielni mieszkaniowej jest warunkiem koniecznym do przetrwania na konkurencyjnym rynku zarządzania nieruchomościami.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: