Object structure
Title:

Algorytm kalkulacji kosztu kursu w zleceniach wewnętrznych szkół wyższych według rachunku kosztów działań

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Algorithm of the Calculation of the Cost of the Course in Internal Settlements of Universities According to Activity-Based Costing

Creator:

Klaus-Rosińska, Agata ; Kowalski, Michał Jerzy

Subject and Keywords:

szkoły wyższe ; rachunek kosztów działań ; kalkulacja kosztów

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 192-201

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie algorytmu, służącego kalkulacji kosztów kursów na potrzeby rozliczeń wewnętrznych pomiędzy wydziałami szkół wyższych. Autorzy proponują wykorzystanie tego algorytmu metodyki rachunku kosztów działań. Opierając się na konkretnych przesłankach, podkreślają konieczność zastosowania w szkołach wyższych narzędzi rachunkowości zarządczej, umożliwiających pozyskanie rzetelnej informacji kosztowej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: