Object structure
Title:

Strategiczna karta wyników w rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Balances Scorecard in the Development of Human Resources in an Enterprise

Creator:

Habelman, Joanna

Subject and Keywords:

kapitał ludzki ; pomiar ; strategia ; strategiczna karta wyników

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 164-172

Abstrakt:

W ostatnich latach za przejaw efektywnego zarządzania uznaje się umiejętność właściwego wykorzystania kapitału ludzkiego w jednostkach gospodarczych. Ma to odzwierciedlenie w rynkowych zachowaniach przedsiębiorstw, gdzie wiedza umiejętności i profesjonalizm zatrudnionych pracowników wykorzystywane są do budowy i uzyskania przewagi konkurencyjnej oraz szybkiego wykorzystania strategicznych szans rozwoju. Dlatego prawidłowe jest uzupełnienie pomiaru finansowych aspektów działalności jednostki o obszar niematerialnej części przedsiębiorstwa, gdzie najważniejszą rolę pełni kapitał ludzki. Do jego pomiaru można zastosować strategiczną kartę wyników.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: