Object structure
Title:

Budżetowanie jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Budgeting as a Part of Company Management

Creator:

Gubicz-Stachowiak, Dorota ; Bilińska, Małgorzata

Subject and Keywords:

budżetowanie ; planowanie ; prognozowanie ; koszt standardowy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 154-163

Abstrakt:

Skuteczne zarządzanie dokonuje się poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych metod i narzędzi. Wśród nich najbardziej rozpowszechnioną metodą jest budżetowanie rozumiane jako proces obejmujący całokształt działań służących organizacji, osiągnięciu określonych celów. Jest to metoda, która stwarza szerokie możliwości skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Proces ten pozwala w najbardziej efektywny sposób wykorzystać środki finansowe będące w dyspozycji firmy. Umożliwia podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, dotyczących produkcji, sprzedaży czy też działań finansowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: