Object structure
Title:

Wybrane aspekty controllingu personalnego w firmach sektora usług leśnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Selected Aspects of Human Resources Controlling in Forest Enterprises

Creator:

Dyduch, Alina

Subject and Keywords:

bezpieczeństwo i higiena ; controlling personalny ; sektor usług leśnych

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 111-121

Abstrakt:

Jedną z odmian controllingu jest controlling personalny, który bywa utożsamiany z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Celem artykułu jest pokazanie tego zjawiska poprzez pryzmat jednego z czynników wydajności - bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Rozważania te zostały odniesione do firm świadczących zmechanizowane usługi leśne, polegające na zagospodarowaniu, użytkowaniu i ochronie lasu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: