Object structure
Title:

Organizacyjno-sytuacyjne czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Situational and Organizational Factors Connected with Burn-out Syndrome

Creator:

Ślazyk-Sobol, Magdalena

Subject and Keywords:

wypalenie zawodowe ; kultura organizacyjna ; klimat organizacyjny ; czynniki sytuacyjno-organizacyjne ; zarządzanie zespołem

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 764-773

Abstrakt:

Wypalenie zawodowe to temat wielu debat naukowych i praktycznych rozwiązań w postaci programów profilaktycznych i warsztatów szkoleniowych. Artykuł porusza kwestie związane z organizacyjnymi i sytuacyjnymi czynnikami dotyczącymi zjawiska wypalenia. Zawiera przegląd teorii przedmiotu i koncentruje się na wybranych aspektach organizacyjnych sprzyjających pogłębianiu się oraz rozwojowi wypalenia. Ważną implikacją teoretycznych refleksji wydaje się ciągłe uwrażliwianie kadry zarządzającej na znaczenie kreowania odpowiedniego klimatu organizacyjnego, ale także podkreślanie konieczności szkoleń i treningów dla pracowników w zakresie strategii radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, pogłębiania kompetencji psychospołecznych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: