Object structure
Title:

Przywództwo i personalizm jako źródła sukcesu w strategicznym zarządzaniu kadrami

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Leadership and Personalism as a Source of Success in Strategic Human Resource Management

Creator:

Szandurski, Jarosław

Subject and Keywords:

Osoba (filozofia) ; personalizm ; przywództwo ; koherencja ; sukces przywództwa ; wartość synergiczna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 754-763

Abstrakt:

Przywództwo, jako szczególna forma zarządzania, zapewnia powiązanie funkcji personalnej ze strategicznym sukcesem organizacji. Personalizm, jako szczególne podejście do człowieka, gwarantuje optymalne wykorzystanie potencjału kadry w organizacji oraz spójność jej celów z celami pracowników. Koherencja przywództwa i personalizmu to synergiczny sukces strategicznego zarządzania kadrami oraz gwarancja rozwoju firmy i rozwoju pracowników. Przykłady historyczne i współczesne potwierdzają powyższe twierdzenia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: