Object structure
Title:

Funkcja personalna względem kadry ekspatriantów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Personnel Function in Relation to Expatriate Managers

Creator:

Przytuła, Sylwia

Subject and Keywords:

ekspatriant ; bezpośrednie inwestycje zagraniczne ; przedsiębiorstwo międzynarodowe ; badania empiryczne nad kadrą ekspatriantów

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 628-640

Abstrakt:

Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie dotychczasowych badań prowadzonych w literaturze polskiej i zagranicznej nad kadrą ekspatriantów. To studium teoretyczne prezentuje zatem eksploracje nad sposobami pozyskiwania tej kadry, jej wynagradzania, rozwoju oraz podejmuje problem repatriacji. Ponadto wskazano także na czynniki determinujące sukces lub przyczyniające się do porażki ekspatriacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: