Object structure
Title:

Menedżerowie procesów zarządzania wiedzą. Zarys kompetencji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Managers of Knowledge Management Processes. Outline of Competence

Creator:

Morawski, Mieczysław

Subject and Keywords:

zarządzanie wiedzą ; menedżerowie procesów zarządzania wiedzą

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 541-549

Abstrakt:

W artykule scharakteryzowano kategorię menedżerów procesów zarządzania wiedzą. Zdaniem autora cechy tej kategorii menedżerów są wynikiem zmian, jakie dokonują się w gospodarce, która w coraz większym stopniu oparta jest na wiedzy. W artykule przytoczono przykład firmy tworzącej program przygotowujący wyróżniających się specjalistów do funkcji menedżerów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: