Object structure
Title:

Mentoring w karierze międzynarodowej - sukces zawodowy polskich profesjonalistów w Wielkiej Brytanii

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Mentoring in International Career and Supporting the Professional Development of Polish Professionals in UK

Creator:

Łużniak-Piecha, Magdalena

Subject and Keywords:

mentoring kulturowy ; kulturowa adaptacja zawodowa ; kariera międzynarodowa ; Polacy w Londynie ; Polish Psychologists’ Association

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 449-458

Abstrakt:

Zawodowy mentoring kulturowy to jedno z najskuteczniejszych narzędzi zwiększania możliwości profesjonalnych jednostki poruszającej się po obcym kulturowo rynku pracy. W budowaniu kompetencji interkulturowych wzrasta efektywność działań zawodowych i umiejętność skutecznego nawiązywania relacji biznesowych i pozazawodowych w nowym otoczeniu. Nabywanie kompetencji interkulturowych jest znacznie skuteczniejsze, jeśli proces ten jest facylitowany, wspierany przez profesjonalnie przygotowanego mentora. Ten rodzaj wsparcia udzielanego przez międzykulturowych mentorów zawodowych jest zjawiskiem bardzo rzadkim, niewystarczająco obecnym na globalnym rynku pracy i edukacji. Artykuł pokazuje zastosowania profesjonalnego mentoringu kulturowego i opisuje program mentoringu międzykulturowego wprowadzony i realizowany przez Polish Psychologists' Association w Londynie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: