Object structure
Title:

Koncepcja lidera w zmieniającej się organizacji na przykładzie Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Conception of the Leader in Changing Organization on the Example of Volkswagen Poznań Limited Liability Company

Creator:

Łasiński, Gabriel ; Musielak, Jolanta ; Głowacki, Piotr

Subject and Keywords:

współczesna organizacja ; przywództwo ; paradygmaty przywództwa ; lider ; efektywne zachowania liderów

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 419-428

Abstrakt:

W pracy podjęto próbę scharakteryzowania pozycji lidera, jego funkcji i ról we współczesnych, zmieniających się organizacjach. Wychodząc z czterech paradygmatów przywództwa, autorzy przedstawili współczesną koncepcję (percepcję) lidera, nadając mu dwojakie znaczenie: jako kierującego grupą i (lub) jako szczególnie efektywnego i wpływowego indywidualnego sprawcy. Istotną wartością pracy jest odniesienie poglądów teoretycznych i praktycznych dotyczących przywództwa do przeobrażeń zarządczych i kulturowych dokonywanych w Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Analiza przypadku działu personalnego ukazała nowatorskie podejście w określaniu koncepcji i kreowaniu liderów zgodnie z najnowszymi światowymi tendencjami. Opisany przypadek wskazuje też drogę rozwoju organizacji, którą podążać mogą duże firmy produkcyjne.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: