Object structure
Title:

Menedżer wspierający innowacyjność - nowe wyzwania

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Manager Supporting Innovation - New Challenges

Creator:

Lewicka, Dagmara

Subject and Keywords:

innowacja ; praktyki i procedury personalne ; menedżerowie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 399-409

Abstrakt:

Tworzenie i wdrażanie innowacji stanowi warunek funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw na globalnym rynku w warunkach wzrastającej konkurencji. Innowacje w przedsiębiorstwach są uzależnione od potencjału na rzecz zmian, od intelektualnych, organizacyjnych i finansowych zdolności do kreowania ich i wdrażania. Jednakże w dobie gospodarki wiedzy coraz większa grupa badaczy podkreśla istotność postaw pracowników wspieranych przez działania zarządcze menedżerów, klimat organizacyjny i praktyki ZZL i strategię w tym zakresie. Artykuł prezentuje praktyki stosowane w Laboratorium IBM w Krakowie w tym zakresie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: