Object structure
Title:

Czynniki wpływające na negocjacje w sprawie pracy w opinii pracodawców

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Employers' Opinions About Key Factors Influencing Job Negotiations

Creator:

Kowalczyk, Elżbieta

Subject and Keywords:

negocjacje ; poszukiwanie pracy ; czynniki warunkujące negocjacje

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 325-336

Abstrakt:

W artykule została zaprezentowana koncepcja omawiająca rolę czynników kształtujących negocjacje o pracę. Czynniki podzielono na trzy kategorie: mikronegocjacyjną (kandydat do pracy), mezzonegocjacyjną (organizacja pracodawcy) i makronegocjacyjną (otoczenie). Badania empiryczne pozwoliły ustalić, że pracodawcy za najbardziej istotną grupę uznają poziom mikro- i mezzonegocjacyjny, co zapewnia im poczucie większego wpływu na uzyskany efekt negocjacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: