Object structure
Title:

HR Bussiness Partner - nowa rola menedżerska funkcji personalnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

HR Business Partner - New Management Role of Personnel Function

Creator:

Kawka, Tomasz

Subject and Keywords:

Human Resource Business Partner ; menedżer personalny ; rola menedżera ; sztab personalny ; kwalifikacje menedżerskie ; twarz HR

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 268-276

Abstrakt:

W artykule przedstawiono nową koncepcję funkcji menedżerskiej w obszarze funkcji personalnej - HRBP. Jest to stanowisko obejmujące zakresem odpowiedzialności bardzo szeroki obszar decyzyjny w stosunku do kadry menedżerskiej organizacji. HR Business Partner to osoba, mająca szeroką wiedzę dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi i cechująca się co najmniej kilkuletnim doświadczeniem praktycznym z obszaru biznesowego. Jest niezależnym partnerem wspierającym biznes od strony spraw personalnych. HR Biznes Partner to menedżer personalny, tzw. generalista, który zna i rozumie biznes swojej firmy i jest partnerem dla swoich wewnętrznych klientów. Jest często nazywany "twarzą biznesu dla HR" albo "twarzą HR dla biznesu". W referacie do opisu charakterystyki stanowiska HRBP wykorzystano informacje uzyskane za pomocą case study w firmie telekomunikacyjnej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: