Object structure
Title:

Rola kierownictwa w systemie społecznej odpowiedzialności

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Role of Managers in CRS

Creator:

Jasińska, Jolanta

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ; kierowanie etyczne ; profil kierownika

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 244-249

Abstrakt:

Artykuł skupia się na problematyce związanej z pracą kierownika w firmie stosującej idee społecznej odpowiedzialności. Jest to próba określenia, jaki kierownik jest potrzebny we współczesnych firmach, biorących na siebie odpowiedzialność za swoją działalność w bardzo szerokim zakresie: zarówno za osiąganie celów biznesowych, jak i za swoich interesariuszy, a także za środowisko, w którym działają. Głównym punktem rozważań na ten temat jest uwzględnienie etycznych i moralnych aspektów w pracy kierowników.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: