Object structure
Title:

Redefinicja ról w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji wiedzy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Redefinition of Roles in Human Resource Management in Knowledge Organization

Creator:

Danielewicz, Dariusz

Subject and Keywords:

departament ZZL ; rozwój ; kompetencje ; organizacja wiedzy ; specjalista ds. ZZL

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 151-159

Abstrakt:

W przygotowanym referacie przeprowadzono rozważania na temat ewolucji roli departamentu ZZL w organizacjach w związku z rozwojem nowego podejścia w zarządzaniu organizacją: koncepcji zarządzania wartością firmy (Value Based Management). Taki paradygmat wymusza zmianę postrzegania departamentu ZZL z jednostki, która pełni funkcje pomocnicze i jest jedynie źródłem kosztów. W nowoczesnych organizacjach departament ZZL staje się partnerem strategicznym, który tworzy wartość przez współtworzenie strategii, jej wdrażanie, sprawność administracyjną, budowanie zaangażowania członków organizacji oraz przewodzenie zmianom kulturowym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: