Object structure
Title:

Wielkość oraz struktura wydatków społecznych w krajach Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Level and Structure of Social Protection Expenditure in European Union Countries

Creator:

Stańko, Aneta

Subject and Keywords:

wydatki społeczne ; transfery społeczne ; ubóstwo

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 726-739

Abstrakt:

W artykule przedstawiono analizę poziomu oraz struktury wydatków społecznych w krajach Unii Europejskiej. Występują poważne różnice w poziomie wydatków społecznych, wyrażanych jako % PKB między państwami członkowskimi UE. Różnice te są jeszcze bardziej widoczne po przeliczeniu omawianych wydatków na mieszkańca. Kraje członkowskie mają wyraźnie różne systemy finansowania wydatków społecznych: z jednej strony dominuje finansowanie rządowe, z drugiej zaś - koncept ubezpieczeniowy. Transfery społeczne stanowią przeważającą część wydatków społecznych, a wśród nich przeważają świadczenia emerytalne oraz wydatki na ochronę zdrowia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: