Object structure
Title:

Emisja obligacji komunalnych jako źródło pozyskania kapitału w gminie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Issue of Municipal Bonds as a Source of Obtaining Capital in a Commune

Creator:

Stalończyk, Izabela

Subject and Keywords:

obligacje ; gmina ; inwestycje ; kapitał

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 716-725

Abstrakt:

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej daje w dalszym ciągu ogromne możliwości rozwoju kraju. Samorządy terytorialne mogą realizować najdroższe inwestycje, wykorzystując pomoc finansową Wspólnoty. Gmina pozyskuje również kapitał między innymi poprzez podatki, dotacje, subwencje, kredyty bankowe. W artykule przedstawiono obligacje komunalne jako szczególną - i zyskującą coraz bardziej na popularności - formę zdobywania środków pieniężnych w gminie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: