Object structure
Title:

Samodzielność dochodowa gmin francuskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Fiscal Autonomy of the French Communes

Creator:

Stabryła-Chudzio, Katarzyna

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny ; samodzielność dochodowa ; gminy francuskie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 703-715

Abstrakt:

Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego jest silnie związana z przyjętym w danym kraju modelem organizacji terytorialnej. W zależności od ukształtowanego systemu powiązań i relacji z organami władzy centralnej w każdym kraju przyjęto pewien zakres gwarancji zapewniających określony status niezależności. Gminy we Francji stanowią najniższy poziom samorządu terytorialnego. Jednocześnie ich liczba i rozdrobnienie są elementem wyróżniającym je w Unii Europejskiej. Niezależnie jednak od wielkości gminy w każdej z nich znajdują się przedstawiciele władz lokalnych w postaci mera i rady gminnej. W niniejszym artykule autorka prezentuje strukturę dochodów gminy francuskiej na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: