Object structure
Title:

Zmiany w polskim systemie opodatkowania podmiotów gospodarczych w latach 2004-2009 a przestrzeganie zasad podatkowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Changes in the Polish System of Businesses Taxes in the Years 2004-2009 and the Observance of Tax Rules

Creator:

Sokołowski, Jerzy

Subject and Keywords:

podatki ; zasady podatkowe ; zmiany konstrukcji obciążeń podatkowych

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 668-676

Abstrakt:

Autor analizuje zmiany w konstrukcjach podatków obciążających działalność gospodarczą pod kątem przestrzegania zasad podatkowych. Analizie poddano podatki dochodowe od obrotu i majątkowe. Całość rozważań zamykają sformułowane przez autora wnioski.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: