Object structure
Title:

Analiza źródeł dochodów budżetowych gminy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Analysis of a Commune's Income Sources

Creator:

Sobczyk, Andrzej

Subject and Keywords:

podatki ; rozwój lokalny ; budżet

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 660-667

Abstrakt:

Dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych stanowią główne źródło zasilania budżetu gmin z dochodów własnych. Dzięki zwiększeniu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, znacząco wzrosło ich znaczenie w finansowaniu lokalnego rozwoju. W artykule przedstawiono próbę oceny wpływu dochodów mieszkańców na wielkość dochodów budżetowych gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na przykładzie danych dotyczących gminy Jarocin.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: