Object structure
Title:

Ewolucja funkcji sektora publicznego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Evolution of Public Sector Functions

Creator:

Przygodzka, Renata

Subject and Keywords:

sektor publiczny ; funkcje ; ewolucja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 592-602

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu, który podejmuje problem funkcji sektora publicznego, jest próba ewolucyjnego spojrzenia na te funkcje, poczynając od okresu tworzenia podstaw gospodarki rynkowej, a kończąc na czasach współczesnych. Artykuł ma charakter przeglądowy i syntetyczny. Stanowi jednocześnie próbę uporządkowania najważniejszych funkcji sektora publicznego w ujęciu historycznym. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że najbardziej rozbudowane funkcje sektora publicznego przypadły na wiek XX. Wyzwania współczesnej gospodarki oraz konkurencyjność celów polityk publicznych wymuszają konieczność podejmowania reform usprawniających realizację funkcji sektora publicznego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: