Object structure
Title:

Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność na zasadach ogólnych : progresywny czy liniowy?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Income Tax Imposed on Individual Taxpayers Running their Own Business, Excluding Farming, Based on General Rules : Progressive or Linear?

Creator:

Podstawka, Marian ; Deresz, Agnieszka

Subject and Keywords:

podatek dochodowy od osób fizycznych ; zasady ogólne według progresywnej skali podatkowej ; zasady ogólne według stawki liniowej 19% ; pozarolnicza działalność gospodarcza

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 566-577

Abstrakt:

W opracowaniu tym rozważania na temat podatku dochodowego od osób fizycznych skupiono na podatku opłacanym na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej oraz według stawki liniowej 19% od dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę dwa wymienione sposoby opłacania podatku dochodowego, podjęto próbę oceny, który z nich jest korzystniejszy dla podatnika z uwagi na wysokość płaconego podatku. Za okres objęty oceną przyjęto lata 2008-2010.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: