Object structure
Title:

Dyskusyjne problemy zarządzania finansami publicznymi

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Disputable Issues in Public Finance Management

Creator:

Piotrowska-Marczak, Krystyna

Subject and Keywords:

istota zarządzania środkami publicznymi ; strategia wykorzystania środków publicznych

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 557-565

Abstrakt:

Rozważania zawarte w niniejszym artykule koncentrują się na kontrowersyjnych kwestiach dotyczących zarządzania finansami publicznymi. Główne kwestie skoncentrowano na następujących zagadnieniach: 1. przedstawieniu tezy, że finansowanie zadań publicznych narzuca imperatyw zarządzania finansami publicznymi, 2. wskazaniu płaszczyzn sprzeczności wyboru strategii przeznaczenia środków publicznych, 3. określeniu specyfiki zarządzania środkami publicznymi, 4. prezentacji roli tradycyjnego i zadaniowego planowania budżetowego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: