Object structure
Title:

Analiza porównawcza wykorzystania środków unijnych w ramach PROW 2004-2006

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Comparative Analysis of Using the Financial Support within PROW 2004-2006

Creator:

Mickiewicz, Antoni ; Wawrzyniak, Bogdan M.

Subject and Keywords:

Plan rozwoju obszarów wiejskich ; instrumenty wsparcia finansowego ; środki pomocowe Unii Europejskiej ; Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 516-526

Abstrakt:

Przedmiotem opracowania była analiza wykorzystania środków unijnych zawartych w PROW na lata 2004-2006. Spośród dziesięciu działań szczegółowej analizie poddano siedem. Badano kwoty płatności przypadające na każde województwo, z uwzględnieniem rodzajów realizowanych działań. Scharakteryzowano płatności w województwach według systemu IACS oraz w przeliczeniu na jeden wniosek. Na koniec oceny porównano wykonanie zadań PROW pod względem rzeczowym i finansowym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: