Object structure
Title:

Postawy rolników wobec możliwości pozyskiwania środków w ramach pomocy publicznej na obszarze województwa zachodniopomorskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Farmers' Attitudes Towards Possible Acquisition of Public Assistance Funds in the Zachodniopomorskie Province

Creator:

Mejszelis, Monika ; Zuzek, Dagmara

Subject and Keywords:

pomoc publiczna ; postawy rolników ; sektor rolno-spożywczy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 499-515

Abstrakt:

Wykorzystanie przez rolników wsparcia z funduszy publicznych ma wzmocnić ekonomicznie gospodarstwa rolne, zwiększyć konkurencyjność sektora rolno-spożywczego oraz zapewnić możliwość różnicowania działalności gospodarczej dla pozyskania i stworzenia alternatywnych źródeł dochodów mieszkańców wsi. Podejmując badania, przyjęto założenie, że największe korzyści osiągają beneficjanci funduszy publicznych o największym potencjale rozwojowym. W artykule skupiono się na przyszłych zmianach w gospodarstwach rolnych oraz absorpcji środków publicznych w ramach wsparcia poszczególnych grup rolników i ich gospodarstw, dostępie do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia, a także zainteresowaniu rolników kursami i szkoleniami dokształcającymi. Badaniem zostali objęci losowo wybrani rolnicy i ich rodziny, których gospodarstwo nie przekracza 300 ha.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: