Object structure
Title:

Ziemniak jako pokarm i surowiec w przetwórstwie przemysłowym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Potato as a Food and Raw Material in Industrial Processing

Creator:

Kapusta, Franciszek

Subject and Keywords:

ziemniak ; produkcja ; uprawa ; przetwórstwo ; bilans ; samowystarczalność

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 92, s. 107-121

Abstrakt:

Ziemniak jest rośliną bardzo cenioną przez konsumentów i przetwórstwo. Zmienia się powierzchnia jego uprawy, zbiory i plony. Postępują procesy koncentracyjne w zakresie uprawy ziemniaka. Jego ranga w rolnictwie i przetwórstwie będzie się nadal zmieniała. Należy ucywilizować handel ziemniakiem przeznaczonym do celów spożywczych, aby jego przyrządzanie w gospodarstwie domowym nie było tak uciążliwe. Zarówno polskie rolnictwo, jak i przemysł ziemniaczany powinny dążyć do zajęcia odpowiedniej pozycji, umożliwiającej osiągnięcie maksymalnych korzyści i zgodnej z rolą naszego kraju jako producenta i przetwórcy ziemniaków. Podstawowe znaczenie w tej dziedzinie muszą mieć działania zmierzające do zwiększenia plonów i zbiorów ziemniaków: agrotechnika, odmiany, produkcja sadzeniaków itp.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 92 ; Nauki Inżynierskie i Technologie, vol. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: