Object structure
Title:

Zarządzanie ryzykiem w inwestycjach jednostek samorządu terytorialnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Risk Management in the Investments of the Local Governments

Creator:

Galiński, Paweł

Subject and Keywords:

ryzyko ; zarządzanie ryzykiem ; inwestycje ; jednostki samorządu terytorialnego

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 152-163

Abstrakt:

W artykule scharakteryzowano problematykę zarządzania ryzykiem w inwestycjach jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszej części pracy przedstawiono pojęcie ryzyka oraz zarządzania ryzykiem, a także omówiono specyfikę inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. Należy tu bowiem podkreślić szczególny charakter tych inwestycji w procesie rozwoju gospodarczego określonych struktur lokalnych. Następnie opisano poszczególne etapy zarządzania ryzykiem w inwestycjach jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiono również wybrane ryzyka występujące w procesie inwestycyjnym oraz instrumenty je ograniczające. Chodzi tu bowiem o zwiększenie skuteczności i racjonalności prowadzenia działań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: