Object structure
Title:

Formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych - zmiany wprowadzone w 2010 r.

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Organizational Forms of Units of the Public Finance Sector - Changes Introduced in 2010

Creator:

Bury, Agata

Subject and Keywords:

finanse publiczne ; agencje wykonawcze ; instytucje gospodarki budżetowej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 100-111

Abstrakt:

Nowa ustawa o finansach publicznych z 2009 r. wprowadziła szereg zmian w funkcjonowaniu sektora finansów publicznych, w tym także form organizacyjnych jednostek tego sektora. Zmiany te miały trojaki charakter: po pierwsze, niektóre istniejące dotychczas formy zlikwidowano (gospodarstwa pomocnicze), po drugie, w stosunku do innych zmieniono zasady lub ograniczono zasięg działania (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, fundusze celowe), po trzecie, stworzono nowe formy organizacyjne (agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej). Artykuł omawia zasady funkcjonowania nowych form organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych oraz prezentuje najważniejsze zmiany wprowadzone w formach dotychczas istniejących.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: